Skeniranje i obrada fotografija

Svedoci smo toga koliko vreme brzo prolazi i toga da ono što danas doživljavamo ubrzo postaje samo još jedna uspomena. Svako od nas želi da bar deo tih uspomena sačuva od neumitnog protoka vremena i od zaborava. Možda najbolji način da u tome uspemo jeste fotografija. Za fotografiju je čovek vezan na poseban način od…