Wedding book

Knjiga sa venčanja (Wedding book), savršen spoj umetničkog dizajna i Vaših fotografija, sačuvaće Vaše uspomene od zaborava na najlepši način.